Egon Schiele Art Centrum | aktuální výstavy

Sezóna 2023 představí realistickou malbu Ivany Lomové a expresivní kresby a malby Janze Franze.

IVANA LOMOVÁ (NAR. 1959 V PRAZE) – realistická malba
Vystudovala architekturu a od kreseb, ilustrací a komiksů přešla v 90. letech k malbě. V jejích obrazech se objevuje vážnost, nostalgie a krása každodennosti. Jde o silné emocionální setkání s okolní realitou, často zpracovávanou až po letech, kdy jako skici slouží konvolut fotografií a kdy je jako vzácné koření přimíchávána fantazie umělkyně.
Přes užití realistické malby jsou obrazy Ivany Lomové zvláštně snové a svojí láskou k městu (ale i chybějícími obyvateli města) připomínají Schieleho malby Krumlova.
Kurátoři: Hana Jirmusová Lazarowitz, Ingeborg Habereder, Ivana Lomová

JANZ FRANZ (1946 - 2017) – expresivní kresba a malba
Rakouský solitér pocházející ze Štýrského Hradce/Grazu, autodidakt s láskou k rockové hudbě a alkoholu, nešetřil v žádném ohledu ani sebe ani své okolí, což jej přivedlo na invalidní vozík. Umělec, který se chtěl stát nejlepším malířem Rakouska, je v současné době mnoha rakouskými galeristy prezentován a dostává se do nejlepších státních i soukromých sbírek, včetně vídeňského Leopold Musea.
Paralela tohoto enfant terrible druhé poloviny 20. století se Schieleho životem a dílem je patrná v mnoha ze stovek ba tisíců silně expresívních kreseb a maleb, kdy častým tématem vedle démonů a rockové hudby jsou ženy a umělcův komplikovaný vztah k nim.
Výstava vznikla ve spoulupráci s rakouskými galeristy a soukromými sběrateli a představí Janzovy velkoformátové obrazy. 
Kurátoři: Ferdinand Altnoeder, Ingeborg Habereder, Hana Jirmusová Lazarowitz

30 LET ESAC
Letos je to 30 let, co je ESAC otevřeno pro veřejnost. Třicetiletá práce je vidět jednak na krásném historickém objektu bývalého městského pivovaru, který provozovatelé dostali od města Český Krumlov a v průběhu desetiletí postupně opravovali, ale zejména skrze monumentální přehlídku velkoformátových plakátů k téměř všem výstavám, které v průběhu tří desetiletí zorganizovali.

EGON SCHIELE
Celoroční výstava o životě a díle Egona Schieleho (1890-1918). K vidění kresby, grafiky, vlastní umělcův nábytek, osobní dopisy, vizitky, desítky fotografií, genealogie Schieleho předků, dokumentace o krumlovských pobytech a motivech na jeho obrazech a kresbách.

  • Egon Schiele Art Centrum
    Široká 71
    381 01 Český Krumlov
  • mapa
  • www
  • 6.4. - 31.12.2023 / Út-Ne / 10:00 - 18:00

Mapa Zobrazit na mapy.cz