Destinační management oblasti Český Krumlov Region

Poslání

Destinační management oblasti (DMO) Český Krumlov Region nabízí profesionální servis pro návštěvníky destinace, obyvatele města a své partnery. Úzce spolupracuje s partnery na místní, regionální, celostátní i zahraniční úrovni. Společnými aktivitami přispívá k tomu, aby region Český Krumlov zůstal vyhledávanou turistickou destinací s akcentem na cílovou turistickou klientelu, prodlužování a navýšení počtu pobytů a zapojování širší nabídky města a blízkého okolí do návštěvnických programů. Systematicky se podílí na řízení trvale udržitelného rozvoje cestovního ruchu s ohledem na unikátní hodnotu historického dědictví města Český Krumlov.

DMO Český Krumlov, z. s., byl založeno v roce 2020 a zakládajícími členy jsou Město Český Krumlov, Sdružení cestovního ruchu Český Krumlov a Českokrumlovský rozvojový fond

Stanovy spolku DMO Český Krumlov, z.s.

Činnost

Kontakt

Kancelář destinační společnosti
náměstí Svornosti 2
38101 Český Krumlov

Fakturační údaje
DMO Český Krumlov, z. s.
náměstí Svornosti 2
38101 Český Krumlov
IČ: 088 14 112

Předseda výboru destinační společnosti 
Mgr. Martin Hák, martin.hak@ckrumlov.cz 

Vedoucí destinační společnosti
Miroslav Březina, brezina@ckrumlov.info 

Produktová manažerka
Bc. Zdeňka Chaloupková, chaloupkova@ckrumlov.info 

Marketing a PR
Ing. Jitka Boháčová, bohacova@ckrumlov.info
Ludmila Claussová, claussova@ckrumlov.info  

Orgány DMO

Výbor
Mgr. Martin Hák, předseda (2. místostarosta města Český Krumlov)
Martin Lobík, místopředseda (předseda Sdružení cestovního ruchu, z. s.)
Ing. Miroslav Reitinger (jednatel Českokrumlovského rozvojového fondu)
Bc. Ivo Janoušek (3. místostarosta města Českého Krumlova)
Milan Kotlár (radní města Český Krumlov)

Kontrolní komise
Ing. Barbora Šiftová (zastupitelka města)
Ing. Jitka Zikmundová, MBA (zastupitelka města)
Zbyněk Toman (zastupitel města)
Mgr. Josef Maleček (člen správní rady Sdružení cestovního ruchu, z. s.)
Ing. Věra Sládková (ekonom Českokrumlovského rozvojového fondu)

Financování činnosti DMO

3K platforma

Manuál tvorby produktu cestovního ruchu

Archiv činnosti DMO do roku 2020

DMO Český Krumlov, z. s.