Radnice na náměstí Svornosti

Radnice s adresou náměstí Svornosti č. p. 1 funguje na této adrese od roku 1597. V 16. století zde došlo ke spojení více gotických domů v jeden celek, jehož průčelí bylo sceleno renesanční atikou. V současné době tu sídlí Městský úřad, v sousední budově č. p. 2 najdete Infocentrum (zde sídlila do roku 1519 historicky první krumlovská radnice). Ve sklepení obou domů se nachází Muzeum tortury.

Historie a architektura

Původní parcela byla zastavěna kolem roku 1300, kdy se vytvářel základní městský půdorys. V období pozdní gotiky bylo v přízemí vybudováno loubí. Původní gotická stavení ze 14. století byla propojeny v jeden celek ve 2. polovině 16. století - byl to objekt tehdejší, historicky druhé radnice (č. p. 24 a 26) a měšťanský dům (č. p. 1), který městská rada odkoupila pro potřeby nové radnice v roce 1597. Starosta i městští syndikové však původně úřadovali ve svých domech, teprve v roce 1752 zřídil syndikus Stejskal kancelář na radnici a v roce 1791 se sem nastěhoval i starosta.

Při renesanční úpravě vzniklo rozsáhlé dvorní křídlo budovy a před rokem 1564 také hřebínková klenba vstupní síně. Roku 1796 byla atika upravena do dnešní klasicistní podoby a v 19. století došlo k jejímu snížení. V roce 1924 proběhla rozsáhlá rekonstrukce objektu, při níž bylo obnoveno zastavěné loubí a odkryty znaky na průčelí. V letech 1938 - 1940 byl demolován dvorní trakt s masnými krámy a realizována novostavba interiérů. Opravy fasád proběhly v letech 1966, 1968, 1986 a 1997/8.

Interiér budovy je zpřístupněn lomeným gotickým portálem, nad kterým je umístěn štítek s malovaným znakem pětilisté rožmberské růže. Po levé straně portálu se nachází fragment gotického okna s kružbovím. Vstupní síň s hřebínkovou a valenou klenbou obsahuje fragmenty dvou gotických portálků s motivem přetínajících se prutů. V patře je síň s novodobým trámovým stropem na krakorcích. V pravé části loubí je na zdi umístěna keramická mapa Českého Krumlova. Středověké sklepy pod větší částí budovy jsou zaklenuty převážně kamenem.

  • náměstí Svornosti 1
    381 01 Český Krumlov
  • mapa

Mapa Zobrazit na mapy.cz