Budějovická brána a pozůstatky opevnění města

Budějovická brána je jedinou z devíti městských bran, která se dochovala do dnešních dnů. V letech 1598 – 1602 ji postavil architekt Domenico Benedetto Cometta z Eckthurnu. Branou vstupujete ze severu do ulice Latrán.

Historie bran a opevnění města

Město Český Krumlov mělo původně devět hlavních městských bran, do dnešních dnů se dochovala pouze jediná, ta nejmladší z nich – Budějovická – a nepatrný zlomek původního opevnění. Během 19. století, kdy došlo k rozvoji dopravy a průmyslu, byla většina městského opevnění včetně bran zbourána.

Budějovická brána, postavená za vlády Petra Voka z Rožmberka architektem Domenicem Benedettem Comettou z Eckthurnu, je dvoupatrová čtyřboká věž, z vnější strany má charakter pevnostní architektury severoitalského typu, průčelí je kryto mohutnou ochrannou zdí zakončenou cimbuřím. Její vnitřní strana je pokryta freskovou výzdobou se slunečními hodinami v úrovni druhého patra.

Jediné další dvě dochované části městského pevnění jsou: bašta z roku 1505, která je jedinou dochovanou stavbou tohoto druhu ve městě. Jedná se o okrouhlou nárožní věž někdejšího opevnění města s klíčovými střílnami. Nachází se poblíž pivovaru (mapa), nyní je v soukromém vlastnictví a nabízí stylové ubytování. Druhá dochovaná část městského opevnění ze 16. století je zbytek parkánové hradby s nízkou čtyřbokou věží a najdete ji jižně od náměstí na začátku Hradební ulice (přístup od Kájovské ulice/mapa). Dnes se tu nachází italská kavárna. 

  • Latrán 106
    381 01 Český Krumlov
  • mapa

Mapa Zobrazit na mapy.cz