Městské divadlo Český Krumlov pořádá ročně více než 100 představení převážně hostujících souborů, které navštíví téměř 18 tisíc diváků. Naleznete mezi nimi vedle divadelních představení také koncerty, talk show a další hudebně zábavné pořady.

Program

Divadelními žánry na programu divadla jsou především činohra, loutkové divadlo pro děti i dospělé, v menším měřítku pak současné taneční umění, muzikál, opereta a další. V hudební dramaturgii naleznete koncerty různých hudebních žánrů, převážně však jazzové, folkové a vážné hudby, které probíhají v divadelním sále, ale i v divadelním klubu jako klubové koncerty.

Prostory

Jak po stránce architektonické tak technicko-provozní je divadlo moderním kulturním stánkem se sálem o kapacitě 280 míst. Všechny společenské prostory jsou bezbariérové. Součástí je divadelní klub a kavárna s terasou s krásným výhledem na historické centrum města a zámek.

Ve foyer divadla jsou pořádány fotografické výstavy ve spolupráci s Fotoklubem Český Krumlov. Prostory, technické vybavení a zázemí divadla je též vhodné k využití pro potřeby pořádání konferencí a využití pro kulturně společenské aktivity.

Prostory divadla využívají ke své činnosti českokrumlovské amatérské soubory a spolky. Z divadelních souborů je to Divadelní klub Českokrumlovská scéna a DěS - dětské studio.

Spolupořadatel kulturních akcí

Městské divadlo Český Krumlov též spolupořádá významné kulturní akce ve městě Český Krumlov. V rámci projektu Českokrumlovské slavnosti pořádá ve spolupráci s Městem Český Krumlov a Českokrumlovským rozvojovým fondem akce:

 • Masopust
 • Kouzelný Krumlov
 • Slavnosti pětilisté růže
 • Svatováclavské slavnosti a Mezinárodní folklorní festival Český Krumlov
 • Krumlovský advent
 • vhodné pro děti
 • bezbariérový přístup
 • platební karty
 • občerstvení
 • seminární prostory
 • programy pro školy

Mapa Zobrazit na mapy.cz