Zámecký park v Červeném Dvoře nedaleko Českého Krumlova patří díky svým krajinářským a architektonickým hodnotám ke kulturním památkám významným i za hranicemi jižních Čech. Je přístupný celoročně a prochází jím přírodně-historická naučná stezka. Samotný zámek pro veřejnost otevřený není, sídlí v něm psychiatrická léčebna. 

Malebný park zahrnuje 105 hektarů přírodně krajinářské úpravy a nachází se na území Chráněné krajinné oblasti Blanský les. Leží pouhých 8 kilometrů severozápadně od Českého Krumlova a dostat se k němu můžete autem po silnici směr Chvalšiny (před areálem zámku je dostatek parkovacích míst), anebo autobusem, od zastávky Chvalšiny/Červený Dvůr dojdete do parku za pár minut. 

Historie

Červený Dvůr byl po staletí oblíbeným letním sídlem krumlovského panstva. Předchůdcem zámku byl tzv. nový dvůr chvalšinský, který roku 1591 založil Vilém z Rožmberka. Jeho bratr a dědic, Petr Vok z Rožmberka, zde zřídil v roce 1598 oboru, v níž byli chováni bobři, bažanti, koroptve a křepelky. V roce 1672 nechala rožmberský letohrádek přestavět v barokní zámek Marie Arnoštka z Eggenbergu. Již roku 1736 byl v parku vybudován vodovod pro vodotrysky.

V letech 1779 až 1781, za vlády Schwarzenbergů, byl tehdejší zámek (18 metrů široký a 45 metrů dlouhý) rozšířen o přístavbu bočních, více než 30 metrů dlouhých, křídel. Tím byl stavební vývoj zámecké budovy téměř završen. K zahradní fasádě zámku byla v roce 1836 postavena dřevěná veranda, kterou roku 1846 nahradila železná. Ta je na zámku dochována dodnes.

V polovině 19. století, za knížete Jana Adolfa II. ze Schwarzenbergu (1833-1888), dochází také k přeměně barokní zahrady v anglický park. Z barokní dispozice zůstala zachována středová osa jako hlavní kompoziční element a průhled parkem. Na ose byly ponechány všechny vodní prvky, pouze pravidelný bazén byl nahrazen rybníkem s ostrůvkem.

V roce 1947 byl zámecký areál převeden do vlastnictví Země české a 1949 znárodněn. 5. listopadu 1963 byl prohlášen za kulturní památku. Od roku 1966 tu sídlí psychiatrická léčebna, v České republice jediná psychiatrická nemocnice plně specializovaná na léčbu závislostí.

Park a naučná stezka

Tři kilometry dlouhá naučná stezka zámeckým parkem v Červeném Dvoře vznikla ve spolupráci léčebny, NPÚ České Budějovice a Správy CHKO Blanský les a otevřena byla v roce 2005. Návštěvníka seznamuje prostřednictvím 14 zastávek (informační tabule) s historií a vývojem parku. Stezka je snadno schůdná a vhodná i pro kočárky a vozíčkáře.

Historické objekty: Bažantnice z roku 1840 (dnes stejnojmenná kavárna), obelisk na Křížovém poli, zahradnictví s hájenkou, pozůstatky kaple svatého Kříže z roku 1841 u objektu hájenky, mariánský sloup v novogotickém slohu, vrátnice, mauricovna (domek hlídače), Kůrový domek (domek pro děti, později sklad nářadí), aj.

Unikátem je dodnes dochovaná vodohospodářská soustava parku: 21 rybníků, rybníčků, umělých jezírek, fontán, nádržek, které plnily funkce užitkové i okrasné; 3420 m průtočných potoků a potůčků; 3000 m umělých toků a odvodňovacích stok; 4100 m vodovodního potrubí (gravitačních hydrostatických vodovodních řádů); 500 m krytých toků a kanálů.

Další informace
Zámecký park Červený Dvůr - Národní památkový ústav, ú. o. p. v Českých Budějovicích → 
Výstava Krajinářský park Červený Dvůr 2016 →

Otevírací doba parku

duben–říjen pondělí–pátek 16:00–20:00, sobota–neděle a svátky 9:00–20:00
listopad–březen sobota–neděle a svátky 10:00–16:00

Mapa Zobrazit na mapy.cz