Klášterní komplex v Českém Krumlově se řadí mezi nejvýznamnější a nejzajímavější středověké klášterní areály ve střední Evropě. Klášterní museum odkrývá návštěvníkům příběh tohoto výjimečného areálu a prezentuje bohatou historii, unikátní architekturu a rozsáhlou sbírku sakrálního umění.

Moderní muzejní expozici tvoří 

  • autentické interiéry kostela Božího Těla a Panny Marie Bolestné s původními oltáři, náboženskými obrazy a freskami. Kostel stále slouží církevním účelům, jsou zde slouženy mše římskokatolické a řeckokatolické církve, konají se zde ale i koncerty a další kulturní akce.
  • gotické křížové chodby s ojediněle dochovaným cyklem lunetových obrazů, které pojednávají o narození, životě a smrti sv. Františka. Z celkem původních 25 lunet se jich podařilo zachránit a zrestaurovat 18. 
  • středověké kaple svatého Wolfganga s rozsáhlou nástěnnou výmalbou - gotické fresky postupující od spodní části přes barokní drapérie až po secesně vymalovaný strop byly jako zázrakem odhaleny pod plísní, houbou a množstvím omítek
  • kaple Panny Marie Einsiedelnské ze 17. století s černou madonou, která byla postavena v rajské zahradě ambitu

Novinkou expozice jsou

  • tři pozdně gotické sochy, které se do areálu vrací po více než sedmdesáti letech
  • barokní obrazárna se sbírkou dvanácti olejomaleb ze 17. a 18. století
  • gotické sklepení s náhrobky

Mezi nejzajímavější témata nové expozice patří příběh Krumlovské madony či pohnutá historie zániku klášterů v Českém Krumlově.

Klášterní museum se nachází v areálu Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou a vchod od expozice najdete na nádvoří Tramín.

V areálu Klášterů, v části bývalého kláštera klarisek, dále najdete také 3+ galerii – prostor věnovaný rodinám s dětmi. Součástí jsou výstavní prostory, Interaktivní expozice s historickou hernouřemeslné dílny.

  • zde platí ČK CARD
  • komentované prohlídky
  • platební karty

Mapa Zobrazit na mapy.cz