Ojedinělá expozice útrpného práva a mučících nástrojů ve zrekonstruovaných sklepních prostorách pod radnicí na náměstí Svornosti.

Co uvidíte

V expozici útrpného práva a mučících nástrojů na ploše 400m2 můžete vidět okolo 100 exponátů a desítky dobových rytin. Mystickou atmosféru celé výstavy dotvářejí voskové figuríny umístěné v autentickém prostředí. Ojedinělý zážitek z prohlídky sklepení a celé výstavy umocňují zvukové a především dva speciální audiovizuální efekty (upálení čarodějnic a poprava mečem).

Mapa Zobrazit na mapy.cz