Druhý největší hradní a zámecký komplex v České republice patří k nejvýznamnějším památkám ve střední Evropě a je přímo čítankou uměleckých slohů. Původně gotický hrad ze 13. století byl rozšířen ve 14. století, k jeho renesanční přestavbě došlo za vlády Rožmberků v 16. století a ve dvou následujících stoletích byly provedeny úpravy barokní a rokokové.

Kromě zámeckých interiérů, které veřejnosti představují dvě prohlídkové trasy, nabízí areál široké spektrum dalších historických lahůdek v podobě zámecké věže, která je symbolem bohaté historie a výtvarné krásy Českého Krumlova, barokní zahrady ze 17. století nebo unikátně dochovaného barokního divadla.

1. prohlídkový okruh Renesanční a barokní apartmány

Původních historických zámeckých interiérů z doby renesance a baroka. Součástí prohlídkové trasy je mimo jiné zámecká kaple sv. Jiří, eggenberský sál se "zlatým" kočárem a proslulý rokokový maškarní sál.
Okruh je otevřen od 1. dubna do 31. října. 

2. prohlídkový okruh Apartmány z 19. století

Druhá prohlídková trasa seznamuje návštěvníky s historií rodu Schwarzenbergů. Začíná návštěvou schwarzenberské portrétní galerie s obrazy nejvýznamnějších příslušníků rodu od 15. do počátku 20. století, prochází přes původní historické interiéry z 1. a 2. poloviny 19. století a končí prohlídkou unikátních spojovacích chodeb plášťového mostu.
Okruh je otevřen od května do září.

Zámecké barokní divadlo

Barokní divadlo na zámku v Českém Krumlově reprezentuje vyspělou barokní scénu. Jde o jedno z nejkomplexněji zachovaných barokních divadel na světě s původní divadelní budovou, orchestřištěm, jevištěm a mašinérií, stovkami divadelních kostýmů a kostýmních doplňků, dekorací a scénických doplňků, osvětlovacích těles, libret atp. Barokní divadlo se i díky citlivé obnově stalo ojedinělou památkou světového významu.
Divadlo si můžete prohlédnout od 1. května do 31. října.

Hradní muzeum a zámecká věž

Hradní muzeum vás zavede do dob pánů z Krumlova, Rožmberků a dalších významných šlechticů, kteří v průběhu staletí sídlili v Českém Krumlově a měnili jeho tvář. K vidění je řada cenných exponátů ze zámeckých depozitářů. Výstup na vyhlídkový ochoz zámecké věže po 162 schodech odmění návštěvníky výhledem na celé město i jeho okolí.
Otevřeno celoročně

Konírna a sedlárna

Součástí expozice na 5. nádvoří jsou kočáry, dochované čabraky, ohlávky, udidla, barokní sedla a další součásti jezdecké výstroje. Nejpřitažlivějším artefaktem je schwarzenberský vůz pro korunovaci císařovny Marie Terezie v Praze, tažený slavnostně vystrojeným šestispřežím. Knížecí konírna byla vybudována v letech 1750–1752 pro ustájení polokrevníků, které využívala vrchnost k projížďkám po okolí.
Otevřeno v červenci a srpnu

Zámecká zahrada

Barokní zahrada z 2. poloviny 17. století se rozkládá na návrší a svahu jihozápadně od zámku. Skládá se ze čtyř částí: terasy tzv. Štěpnice, terasy tzv. Letní jízdárny lemované kulisami vzrostlých lip, Dolního parteru s náznakově rekonstruovanou rokokovou úpravou a kaskádovou fontánou a Horní zahrady s volnou zahradní úpravou, hudebním pavilonem, rokokovým letohrádkem Bellarie a čtvercovým zámeckým rybníkem.
Zahrada je zpřístupněna od 1. dubna do 31. října.

Studijní centrum

Součástí areálu zámku je zrekonstruovaná budova Studijního centra na I. zámeckém nádvoří. Nabízí možnost dlouhodobých studijních pobytů, ubytování, ale také zázemí pro konání workshopů, koncertů a jiných společenských setkání. 

Zajímavosti

  • 1989 byl areál zámku vyhlášen národní kulturní památkou
  • 1992 byl celý historický komplex zapsán do Seznamu památek světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO
  • areál zámku zahrnuje čtyřicet budov a palácových stavení, soustředěných kolem pěti zámeckých nádvoří, a sedm hektarů zámecké zahrady
  • zámecká věz se 162 schody se tyčí do výšky 86 m nad hladinu Vltavy
  • první zmínky o chovu medvědů na zámku pocházejí z druhé poloviny 16. století, z doby Viléma z Rožmberka

Mapa Zobrazit na mapy.cz