Barokní poutní areál na Křížové hoře nad Českým Krumlovem je památným duchovním, historickým a kulturním místem se silnou energií, romantickým okolím a krásnými výhledy na město i Šumavu. Celoročně nabízí řadu kulturních a společenských akcí i turistických vycházek.

Co uvidíte

Stálé expozice: Jihočeské madony – Krumlovská, Zlatokorunská, Vyšebrodská, Doudlebská

Venkovní panoramata s dalekohledy: nejkrásnější výhled na Český Krumlov i Šumavu

Kaple: byla minimálně 3x vysvěcena, představuje půvabný duchovní protor, kde se koná na svátek kaple „Povýšení sv. Kříže" 14. září nebo nejbližší sobotu slavnostní zpívání mše v latinském jazyce.

Koncerty v kapli s úžasnou akustikou a energií (dle aktuální nabídky)

Zázemí:

Společenské centrum v bývalé poustevně (tj. obydlí pečovatelů o areál v 18. století) promítání filmů - DVD, Tv - NOE, prohlížení a půjčování knih, obrazy. Zde máme v zimních měsících zatopeno, takže poutní areál funguje v zimě i jako „horské útulné místo" pro všechny poutníky a návštěvníky.
Dětský koutek: omalovánky a malování, dětské knihy
Turistický kout s mapami a prospekty, materiály pro vodáky i turisty

Historie a architektura

Jedná se o typický barokní poutní areál, jaké se stavěly v Evropě na přelomu 17. a 18. století. Návštěvníci jej často přirovnávají k Santniho poutnímu kostelu Sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, i když se pochopitelně jedná o stavbu zcela jiných rozměrů.

Srdcem areálu na Křížové hoře je osmiboká kaple, postavená v roce 1710, obklopená zelenou plochou a osmibokým ambitem (krytou poutní chodbou) s arkádami. Ambit byl dostavěn následně v letech 1715–1720. K poutnímu areálu vede z města křížová cesta s šesti výklenkovými kaplemi z let 1750–1755.

Kaple a celý areál byly postaveny z podnětu měšťanů Krumlova ve shodě s tehdy vládnoucím Janem Kristiánem I. z Eggenberku a jeho manželkou, pro něž byla Křížová hora místem magickým. Poutní areál zažíval během uplynulých více jak 300 let doby dobré i zlé. Dobrou dobou bylo zejména 18. století, kdy areál žil českým duchovním životem a špatnou dobou naopak přelom 19. a 20. století i 1. světová válka, kdy celý aerál značně chátral. V roce 1928 koupila kapli ka Křížové hoře koupila Terezie Schwarzenberková a nechala objekt značným nákladem opravit. Nejhorší časy však nastaly po roce 1950, kdy za socialistického režimu byl areál včetně vnitřního vybavení rozbíjen a rozkrádán. Po sametové revoluci byla v roce 1991 provedena důkladná oprava kaple, areál však zůstal prázdný a před veřejností prakticky uzavřený. (zdroj: krizak.ckrumlov.cz)

  • komentované prohlídky
  • programy pro školy

Mapa Zobrazit na mapy.cz