Nedostavěný památník na oslavu vítězství spojeneckých armád Ruska, Rakouska a Pruska nad Napoleonem Bonaparte v bitvě u Lipska roku 1813 se nachází nedaleko zámecké zahrady. Je v soukromém vlastnictví a k vidění je pouze jeho exteriér.

Co uvidíte

Objekt je v soukromém vlastnictví a není veřejnosti zpřístupněn, proto lze obdivovat pouze exteriér. Nenechte si ale ujít nedalekou stejnojmennou vyhlídku a také historickou vodní nádrž, která se nachází po cestě od zámecké zahrady k Ptačímu hrádku (po zelené značce). Nádrž sloužila k přečerpávání vody z říčky Polečnice pro zásobování vodních děl a fontán v zámecké zahradě.

Historie památníku

Ptačí hrádek byl původně plánován jako památník na oslavu vítězství nad Napoleonem Bonapartem v bitvě u Lipska roku 1813. Vojskům totiž velel bratr českokrumlovského vévody, polní maršál Karel I. ze Schwarzenbergu. Návrh památníku zřejmě vypracoval Jan Sallaba, mimo jiné autor vyhlídkové věže na Kleti a tehdejší ředitel krumlovského vrchního stavebního úřadu. Jeho monumentální návrh, který počítal s antikizující průčelím až chrámového vzezření na každé ze čtyř stran, nakonec nebyl realizován v úplnosti. Není jisté, zda to bylo kvůli nedostatku financí, nebo zkrátka proto, že v průběhu rychle se rozvíjejícího 19. století se už takto monumentální stavba přestala do krajiny hodit. Stavba tak zůstala rozestavěná a dlouhou dobu chátrala. Zájem o ní nejevil ani komunistický režim, ani porevoluční majitel, Lesy ČR. Až roku 2010 byl získán do soukromého vlastnictví a poté zrekonstruován. (zdroj: Krumlovské baráky)

  • Ptačí hrádek
    381 01 Český Krumlov
  • mapa

Mapa Zobrazit na mapy.cz