Na Křížovou horu a přes Horní Bránu zpět do centra

Procházka vás dovede k baroknímu poutnímu areálu na Křížové hoře, který je památným duchovním místem nad Českým Krumlovem se silnou energií a romantickými výhledy do okolí.

1.

Náměstí Svornosti

Z náměstí se vydáte Horní ulicí kolem krumlovské Prelatury (dnes sídlo Městské knihovny), vyhlídky v Seminární zahradě a podél Regionálního muzea.

2.

Městské divadlo

U Městského divadla odbočte doprava do Rooseveltovy ulice.

3.

Rooseveltova ulice

Rooseveltova, dříve Dolní, ulice byla jednou z hlavních historických přístupových cest do centra města vedoucích k městské bráně.

4.

Objížďková ulice – přechod

Z Rooseveltovy ulice přejdete na semaforu do ulice Křížové. Dřívější přímá návaznost mezi oběma ulicemi byla přerušena v roce 1964 nově postavenou Objížďkovou ulicí.

5.

Křížová cesta

Křížovou ulicí pokračujete k první výklenkové kapli křížové cesty Sedm zastavení bolesti Panny Marie v Českém Krumlově. U ní se dáte doprava Stinnou ulicí a dále vzhůru po svahu Křížové hory. Mezi výklenkovými kaplemi z let 1750–1755 nejvíce zaujme šestá v pořadí s výmalbou zobrazující Pannu Marii s ukřižovaným Ježíšem.

Křížová cesta
6.

Kaple Panny Marie Bolestné a sv. Kříže

Sedmým zastavením a srdcem poutního areálu je pak osmiboká kaple Panny Marie Bolestné a sv. Kříže z roku 1710. Obklopená je zelenou plochou a osmibokým ambitem (krytou poutní chodbou) s arkádami. Ambit byl dostavěn až dodatečně v letech 1715–1720. Pro veřejnost je areál zpřístupněn o víkendech a svátcích. 

7.

Vyhlídka Křížová hora

Odměnou za výstup na vrchol Křížové hory je nádherný pohled na Český Krumlov a blízkou Kleť. Pro ty, kteří nemají krumlovský místopis v malíku, je tu informační tabule s panoramatickou fotografií města, kde jsou vyznačeny a popsány všechny viditelné body zájmu.  

Vyhlídka Křížová hora
8.

Hornobranský rybník

Zpět do centra se vydejte po červené přes čtvrť Horní Brána. V létě si tu můžete užít koupání v Hornobránském rybníku, u kterého najdete i dětské hřiště s horolezeckou stěnou a hřiště na volejbal a beachvolejbal.

9.

Městský úřad Český Krumlov

Pokračujte okolo rybníka směrem k budově Městského úřadu. Ten je součástí komplexu budov z konce 70. let na hrázi hornobranského rybníka. Jako sídlo OV KSČ je vyprojektoval jihočeský architekt Bohumil Böhm, který je také autorem krumlovského kina Luna.

Městský úřad Český Krumlov
10.

Rybniční a Příkrá ulice

Za Městským úřadem pokračujte ulicemi Rybniční a Příkrá, které jsou lemované prvorepublikovými vilami typickými pro zástavbu čtvrti Horní Brána.

11.

Vyhlídka nad autobusovým nádražím

Z Příkré ulice pokračujte Kaplickou a udělejte si z ní malou odbočku k vyhlídce nad autobusovým nádražím. Naskytne se vám jeden z nejkrásnějších pohledů na centrum města a zámek.

Vyhlídka nad autobusovým nádražím
 • mapa
 • pěší
 • nenáročné
 • 3,4 km
 • 143 m
 • asfalt, polní/lesní cesta
 • 1,5 - 2 hodiny
 • příroda
 • památky
 • vhodné pro děti
 • historie
 • občerstvení na trase