Zámecká zahrada

zamecká zahrada

Nedílnou a nejrozsáhlejší součástí zámeckého areálu je barokní zahrada založená v 17. století. Leží na návrší, na pozemku ve tvaru protáhlého obdélníku o rozměrech zhruba 150 x 750 metrů. Celková plocha činí 10,875 hektaru. Celé území zámecké zahrady je obehnáno ohradní zdí.

 • otevřeno: duben – říjen
 • neomezený vstup
 • bez průvodce
 • vstup od V. nádvoří zámku

Části zahrady

Terasa tzv. letní jízdárny – obdélníkový prostor lemovaný vzrostlými lipami, v minulosti využívaný jako cvičiště v jízdě na koni, s ní sousedí budova Jízdárny. 

Terasa tzv. dolního parteru – rozsáhlá zhruba čtvercová plocha s náznakově rekonstruovanou rokokovou úpravou, v horní části se nachází rokoková kaskádová fontána

Terasa tzv. Horní zahrady – zhruba 500 metrů dlouhá a 150 metrů široká plocha s nyní převážně volnou zahradní úpravou. Najdete tu čtvercový zámecký rybník v zadní části a objekty Letohrádek Bellarie (před ním je situováno otáčivé hlediště) a Hudební pavilon.

Zajímavosti

 • Zámecká Jízdárna – stavby z 18. století ve stylu vídeňského rokoka, historický sál s vynikající akustikou pojme 400 hostů při stolovém uspořádání a při koncertním až 650 míst
 • otáčivé hlediště – světový unikát, divadlo s nejvyšším stropem na světě, letní představení 
 • letohrádek Belárie – protáhlá osmiboká stavba s otevřenou galerií v patře a dvojitou zahradní terasou, objekt není volně přístupný, slouží jako šatny pro herce a provozní prostory Jihočeského divadla
 • hubební pavilón – drobný altán v horní části zámecké zahrady, dochovaná zahradní stava z období rokoka
 • kasdádová fontána – fontána se sochami vodních božstev, balustrádou, vázami a alegoriemi čtyř ročních období 
 • restaurace Krčma Markéta - původně "dům hlídače zámecké zahrady
 • Kouzelné bylinky – naučná zahrada, která vznikla v souvislosti s natáčením stejnojmenného TV seriálu

Půdorysná mapa zahrady

mapa zahrady

Vstupné

DMO Český Krumlov, z. s.