Objevte krumlovské parky a zahrady

Do Českého Krumlova se jezdí za historickými památkami a kulturou. Málokdo si uvědomí, že město má úžasně bohaté přírodní okolí a že s přírodou a zelení se můžete setkat dokonce i uvnitř města.

Zámecká zahrada

Zámecká zahrada, zdroj: DMO Český Krumlov, z.s., foto: Tomáš Perzl

Nedílnou a nejrozsáhlejší součástí zámeckého areálu je barokní zahrada založená v 17. století. Leží na návrší nad zámkem, na pozemku ve tvaru protáhlého obdélníku o rozměrech zhruba 150 x 750 metrů. Celková plocha zahrady činí téměř 11 hektarů a celá je obehnaná zdí. 

Nejblíže zámku se nachází část zahrady nazývaná letní jízdárna. Jedná se o obdélníkový prostor lemovaný vzrostlými lipami, v minulosti využívaný jako cvičiště v jízdě na koni, s ní sousedí budova bývalé zimní jízdárny z 18. století. 

Nad prostorem letní jízdárny je terasa tzv. dolního parteru - rozsáhlá zhruba čtvercová plocha s náznakově rekonstruovanou rokokovou úpravou je ve své horní části ukončena schodištěm s rokokovou kaskádovou fontánou z poloviny 18. století se sochami vodních božstev, balustrádou, vázami a alegoriemi čtyř ročních období.

Terasa tzv. horní zahrady je největší částí zámecké zahrady, je zhruba 500 metrů dlouhá a 150 metrů široká a má převážně volnou zahradní úpravu. V zadní části najdete velký čtvercový rybník a vidět tu můžete také následující objekty: hudební pavilón z období rokoka, Letohrádek Bellarie s otevřenou galerií v patře a dvojitou zahradní terasou postavený v raně barokním slohu v letech 1690–1692 a známé Otáčivé hlediště.

Zajímavosti poblíž: zahrada Kouzelné bylinkyPtačí hrádeknaučná stezka na Dubíku

Městský park

Městský park, zdroj: DMO Český Krumlov, z. s., foto: Tomáš Perzl

Park o rozloze 2,5 hektaru leží ve středu města Český Krumlov, na levém břehu řeky Vltavy. Od náměstí jste tu za 5 minut Kájovskou ulicí nebo "Myší dírou" a přes most dr. Eduarda Beneše doleva. Vycházka do městského parku bude bavit i vaše děti - najdou tu velkorysé dětské hřiště. Hned vedle něj jsou nově rozmístěny i fitness prvky pro dospělé - na osmi strojích můžete posílit i vlastní tělo, zatímco ratolesti dovádějí poblíž. V létě se tu navíc můžete osvěžit v řece u nově vybudovaného vstupu do vody.

Od konce 16. století byl prostor nynějšího parku oddechovým místem a zahradou jezuitů. K rozsáhlým změnám v úpravách a využití došlo na přelomu 19. a 20. století, kdy se tzv. Jezuitská zahrada stává obecním vlastnictvím. V roce 1885 tu například vznikla na břehu Vltavy říční plovárna a kolem 1900 hřiště využívané jako letní cvičiště i jako kluziště. Roku 1908 byl celý prostor parkově upraven.

Dnes tu najdeme mnoho pozoruhodných dřevin - stromů a keřů, jehličnatých i listnatých, běžných i exotických. Parkovou zeleň dotvářejí volně osazená sochařská díla a najdeme tu i několik zajímavých staveb. Nelze přehlédnout dřevěný hudební pavilon postavený před 1. světovou válkou a sloužící svému účelu ještě v padesátých letech. Za pozornost stojí kaple sv. Martina z roku 1717 s barokním vybavením, poblíž kaple se do ještě do roku 1892 nacházel hřbitov.

Zajímavosti poblíž: SynagogaMuseum Fotoatelier Seidel, Zahradní ateliér Egona Schieleho, dětské dopravní hřiště, Plešivecké schody a Plešivecké náměstí - výhled na město

Klášterní zahrady

Klášterní zahrady, zdroj: DMO Český Krumlov, z.s., foto: Tomáš Perzl

Zahrady minoritského kláštera - nejstarší dochované zahrady v Českém Krumlově - najdete rovněž v historickém centru města, z hlavní tepny Latrán do areálu dojdete Klášterní uličkou (naproti vstupu na první zámecké nádvoří). Nedlouho po založení kláštera v roce 1350 tu minorité zřídili konventní zahradu a zeleninovou zahradu, kde pěstovali také léčivé byliny.

Od začátku 19. století byla konventní zahrada pronajímána českokrumlovským měšťanům. V roce 1950 byli minorité z kláštera vyhnáni a z bývalých klášterních zahrad se stala zahrádkářská kolonie.

Město Český Krumlov areál klášterů v roce 2015 po pětileté rekonstrukci zpřístupnilo veřejnosti, včetně zahrad. Kromě mimořádného stáří spočívá jejich hodnota ve staleté tradici zahradnického pěstování léčivých a užitkových rostlin, vinné révy, ovocných stromů a zeleniny. Záměr prezentovat bohatství zahradnické tradice klášterních zahrad byl také jedním z motivů jejich proměny.

Sbírka rostlin v zahradě je využívána pro edukační programy. Byla tu opět vysazena i vinná réva, první sklizeň proběhla v roce 2017. K vidění je zde také hmyzí hotel v podání miniatury kláštera. Ve spodní části zahrady můžete dnes nalézt budovu původního altánu, který byl v minulosti součástí klášterní kuželny.

Zajímavosti poblíž: expozice a řemeslné dílny v areálu klášterůpivovar, Červená brána, I. zámecké nádvoří, Latrán, nábřeží Vltavy

Jelení zahrada

Jelení zahrada, zdroj: DMO Český Krumlov, z.s., foto: Tomáš Perzl

Název Jelení zahrada je doložen již z 18. století a je dokladem původní funkce zahrady jako obory pro chov vysoké zvěře. Park, místními familiérně nazývaný Jelenka, má plochu sedm hektarů a nachází se při severním úpatí zámeckých svahů, v širokém pásu nivy říčky Polečnice. Jeho střední část (s parkovištěm a objektem bývalé tzv. šiškárny, dnes restaurace Jelenka) se nachází na místě bývalé renesanční zahrady.

Porosty stromů v části mezi zámkem a říčkou mají charakter smíšeného listnatého lesa s bohatým keřovým patrem. Levobřežní část zahrady přiléhající ke Chvalšinské ulici má charakter volné parkové louky s rozptýlenými solitéry a skupinami stromů.

V létě 2020 vzniklo v Jelení zahradě nové devítijamkové discgolfové hřiště s obtížností pro začátečníky a mírně pokročilé. Hřiště je designované s pečlivým ohledem na ostatní aktivity v daném území, a to jak z pohledu pěších tras, tak i vzhledem k přilehlé cyklostezce. 

Zajímavosti poblížBudějovická bránakino Luna - architektura 70. let, Masarykova ulice s prvorepublikovou výstavbou, Plášťový most

Terasy a parčík u Schieleho zahradního domku

Terasy a parčík u Schieleho zahradního domku, zdroj: DMO Český Krumlov, z.s., foto: Tomáš Perzl

Toto místo v jižním meandru Vltavy je další z krumlovských oáz klidu a zeleně. Najdete tu útočiště pro pobyt na čerstvém vzduchu i s trochou sportovního vyžití pro ty nejmenší v podobě dětského dopravního hřiště, v létě ve stínu vzrostlých stromů. Na travnatém plácku před Schieleho domkem se v létě můžete opalovat a koupat ve Vltavě - připraveny jsou tu vstupy do vody. 

Domek na terasovitém svahu vešel ve známost tím, že v něm v roce 1911 pobýval malíř Egon Schiele (1890-1918). Díky vstřícnosti tehdejšího majitele, obchodníka s textilním zbožím Maxe Tschunka, tu mohl Schiele bydlet zadarmo. Na dřevěné desky maloval olejem krumlovské motivy; vznikly tak dnes slavné obrazy Město na modré řece, Mrtvé město, Noční Krumlov nebo Pohled na střechy Krumlova. Egon Schiele dům a rozkvetlé terasy miloval. Plné květin jsou dodnes. Nad terasami navíc vunikla v roce 2006 růžová zahrada, bylo tu vysázeno 450 sazenic sadových růží. 

Zajímavosti a tipy: Zahradní ateliér Egona Schieleho, Synagoga, růžová zahrada, městský park, procházka po Jižním meandru, Plešivecké schody a Plešivecké náměstí - výhled na město

Pivovarská zahrada

Podzimní Pivovarská zahrada, zdroj: DMO Český Krumlov, z. s., foto: Jiří Dužár

Novoměstská, nyní Pivovarská zahrada neměla s pivovarem jako takovým jinou spojitost, než že s ním sousedila. Spolu se zámeckou zahradou sloužila pro zásobování knížecího dvora ovocem, zeleninou a květinami. Později však zejména kvůli své odlehlosti od zámku začala ztrácet na významu a po roce 1870 byly pozemky bývalé knížecí zahrady až do začátku 90. let 20. století pronajímány jako zahrádky. Dnes je zahrada součástí pivovarského komplexu a je využívaná zejména v letních měsících pro konání koncertů, festivalů a dalších kulturních akcí.

Zajímavosti a tipy: Kláštery Český Krumlov, klášterní zahrady, náplavka, Mezinárodní hudební festival Český Krumlov